Fredericia Kommune

Ca. 6.000 m² RockDelta Ekstensiv støjskærme langs Snoghøj Landevej. Skærmen er beplantet med ca….