Privatlivspolitik

Nedenstående persondatapolitik beskriver, hvorledes Kaj Ove Madsen A/S (I det følgende kaldet KOM) indsamler og bruger personoplysninger som led i sin administration. På denne side finder du information vedr.:

1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Sletning af personoplysninger
4. Brug af cookies
5. Sikkerhed
6. Dine rettigheder
7. Ændring af persondatapolitikken
8. Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

1. Indsamling af personoplysninger

1.1 Det er KOMs målsætning at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de oplysninger, som KOM kommer i besiddelse af som led i administrationen af KOMs drift. Det være sig kunder, leverandører og samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger. Indsamling af personoplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne, saglige formål. De indsamlede oplysninger, som behandles, skal være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles. KOM er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerlig for løbende at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

2.1 KOM indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til de aftalte formål, og beder vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

2.2 Hvilke oplysninger indsamles
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CVR nr. og e-mailadresse på kunder, leverandører og samarbejdspartnere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden, for leverandører indsamles ligeledes bank konton
Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, leverandøren og samarbejdspartneren, herunder:
Levere/modtage ydelserne
Fakturere/indkøbsregistrere
Kvalitetsstyre og -kontrollere
Bogholderi og generel administration
Kommunikation

3. Sletning af personoplysninger

3.1 Indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres så snart de ikke har nogen relevans. De personoplysninger, som har relevans i henhold til Bogføringsloven opbevares dog altid minimum 5 år.

4. Brug af cookies

4.1 Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Du kan se hvilke cookies vores hjemmeside bruger her: Hjemmesidens brug af cookies

5. Sikkerhed

5.1 Informationssikkerhed bliver prioriteret meget højt i KOM. Vi arbejder professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kunde, leverandør og samarbejderes oplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

6. Dine rettigheder

6.1 Som registreret har du visse rettigheder, som KOM som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.
Du kan kontakte KOM koncernen og få indsigt i, hvilke personoplysninger KOM behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, at KOM begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod KOMs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte KOM. Du kan endvidere kontakte KOM, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

6.2 Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til KOMs persondataansvarlige. KOM tager dog ethvert forbehold for at afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt).

7. Ændring af persondatapolitikken

7.1 KOM forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af persondata

7. Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Pia Finderup
Økonomichef
pf@kajovemadsen.dk
Svend Toft
Personalechef
st@kajovemadsen.dk