Fredericia Kommune

Ca. 6.000 m² RockDelta Ekstensiv støjskærme langs Snoghøj Landevej.

Skærmen er beplantet med ca. 14.000 stk. hedera helix.

Placering: Snoghøj Landevej – Fredericia Kommune