Jakobsen A/S

Tilbygning til eksisterende bygning med etablering af møderum, kontor,  lager og udvidelse af produktionen.