Profil

Entreprenørfirma

KAJ OVE MADSEN A/S

Bjørnevej 4

7800 Skive

CVR: 10 01 90 36

Telefon: +45 97 52 70 00

E-Mail: kom@kajovemadsen.dk

Om os

KAJ OVE MADSEN A/S er en af områdets største entreprenørfirma. Udover at vi selv beskæftiger støbere, murere, tømrere, smed og malere har vi en fast stab af underleverandør.

Arbejdsområder

Vi opfører alt inden for byggeri efter mottoet “Intet er for stort – intet er for småt” og ”Kvalitetsbyggeri til tiden og fremtiden”. Det vil sige, at vi påtager os opgaver i såvel totalentrepriser, hovedentrepriser som fagentrepriser, samt regningsarbejder i alle størrelser.
Vi projekterer også byggerier i samarbejde med bygherren, således, at denne efter henvendelse til os modtager et nøglefærdigt projekt alene ved, at skulle definere sine ønsker og behov til byggeriet.

På grund af vores kvalitetsbyggerier oparbejdet en fast kundekreds der har glæde af, at de efter henvendelse til os kan få både et tilbud et overslag eller et, hvilket som helst arbejde udført i løbet af meget kort tid uden, at det generer deres produktion.

Hvad vil vi

Vi vil opfylde de ønsker vore kunder har for såvel angår kvalitet, afleveringstidspunkt som pris. Kvaliteten vil blive sikret gennem en kvalitetssikringshåndbog, hvor hele byggeriet er under nøje kontrol med hensyn til arbejdets udførelse, evt. skade på de leverede materialer samt kvaliteten af disse.
Afleveringstidspunktet overholdes ved en konstant opfølgelse af byggeriet således, at vi konstant er ajourført med byggeriets stade og udførelsestidspunkterne for de efterfølgende stadier i byggeriet.

Prisen sikres ved, at bygherren ved byggemøderne orienteres om, hvilke indvirkninger eventuelle ønsker om ændringer i byggeriet vil få på den aftalte pris.

Organisation

Organisationen i Kaj Ove Madsen A/S er opbygget således, at der under direktør Martin Finderup er følgende afdelinger: Bogholderi, salgsafdeling, tegnestue, indkøb og produktion.
I produktionsafdelingen udpeger produktionschefen en medarbejdende sjakformand for hvert fag, der omfatter støbere, elementmontører, murere, tømrer og smede.
Sjakformanden har direkte reference til produktionschefen.
Det er produktionsafdelingens opgave, at sørge for, at arbejdet udføres i den mest rationelle rækkefølge såvel angår underentreprenører som egne arbejder.

Ansvarlighed og bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed står højt på vores ønskeliste. Derfor tænker vi altid bæredygtige tiltag og løsninger ind i byggeriet fra start til slut. Ligeledes laver vi gerne DGNB-certificerende byggerier. At beskæftige sig med bærdygtigt byggeri kræver viden. Derfor følger vi nøje udviklingen om området.